Історія факультету - Факультет технологічної і математичної освіти

Історія факультету

Природничо-технологічний факультет державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» бере свої витоки з природничо-географічного факультету, факультету фізичного виховання, де була запроваджена спеціальність «Фізичне виховання і біологія» та факультету підготовки вчителів трудового навчання та біології, що був створений 11.05.1998 року (наказ № 39-к. від 11.05.98). Його виникнення відбулося в результаті поділу педагогічного факультету (декан к.б.н., доц. Куйбіда В.В.) на три нових: 1) педагогіки і психології (декан – к.п.н., доц.Борисова О.О.); 2) підготовки вчителів початкової школи (в.о. декана, ст. викл. Ігнатенко Н.В.); 3) підготовки вчителів трудового навчання і біології (декан к.б.н., доц.. Куйбіда В.В.). В структуру факультету ввійшли академічні групи першого, другого, третього курсів за спеціальностями «Педагогіка і методика середньої школи. Трудове навчання (технічна праця) основи інформатики». Із факультету фізичного виховання були переведені дві групи студентів четвертого та п’ятого курсів сп. «Педагогіка і методика середньої школи. Фізичне виховання і біологія» і в 1998 році набрана ще одна група студентів цієї ж спеціальності. У 1998 році здійснюється перший набір за сп. «Педагогіка і методика середньої школи. Біологія. Психологія. Спеціалізація: практична психологія» обсягом 25 осіб. Вперше у 1998 році здійснено набір (дві групи) за спеціальностями «Трудове навчання», «Біологія» на заочну форму навчання. Отже, на момент створення факультет трудового навчання та біології нараховував 214 студентів (166 − на денній формі навчання і 48 – на заочній). Декан факультету − кандидат біологічних наук, доцент В.В.Куйбіда.

Після введення до переліку спеціальностей нових назв відбулося перейменування факультету. Його нова назва − факультет підготовки вчителів біології і технологій виробництва. У 2002 році, коли кількість студентів факультету підготовки вчителів біології і технологій виробництва збільшилася до 972 особи,  він був розділений на два нові: педагогічно-індустріальний (декан − к.п.н., доц. Васенко В.В.) та підготовки вчителів природничих дисциплін (декан –  к.б.н., доц. Куйбіда В.В.).

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями та спеціалізаціями:

 • Математика. Спеціалізація: основи інформатики.
 • Технологічна освіта. Спеціалізація: технології та креслення.
 • Біологія. Спеціалізація: практична психологія.
 • Біологія. Спеціалізація: фізична культура.
 • Біологія. Спеціалізація: основи інформатики.
 • Географія. Спеціалізація: біологія.
 • Географія. Спеціалізація: фізична культура.
 • Професійна освіта (Охорона праці).

Навчаються за державні кошти – 87,8%, на контрактній формі – 12,2% студентів. Навчальний процес забезпечують 5 кафедр університету. У їх складі 86% викладачів з вченими ступенями та званнями. Широко впроваджуються інноваційні технології, кредитно-модульна система організації навчального процесу.

З 2004 року на основі укладених договорів про створення навчально-наукових комплексів факультет співпрацює з Володимир-Волинським педагогічним коледжем імені А.Кримського (Волинська область), Коростишівським педагогічним коледжем імені І.Франка (Житомирська область), Прилуцьким педагогічним коледжем імені А.Макаренка, Ржищівським гуманітарним коледжем, Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом (Київська область), Бориспільським професійним ліцеєм, Переяслав-Хмельницьким   ЦПТО №22, Сквирським ВПУ, Канівським ВПУ, Яготинським ПТУ.

Впродовж останніх п’яти років значно поповнився комп’ютерний парк природничо-технологічного факультету. На факультеті є чотири робочі комп’ютерні класи, де студенти, аспіранти та викладачі мають можливість працювати з обчислювальною технікою та користуватися мережею Інтернет, крім того на кожній кафедрі є комп’ютери, де аспіранти,  науковці  та викладачі мають можливість працювати безпосередньо під керівництвом наукових керівників та відповідно до навчально-виховного процесу

Деканат працює у системі «1С».

Підготовка студентів  неможлива без отримання практичних навичок роботи, вміння самостійно планувати експеримент, виконувати поставленні завдання. Тому на факультеті навчальними планами передбачено проведення наступних практик:

 • 2 курс – безперервна (термін проведення: жовтень);
 • 2 курс – педагогічна практика молодшого спеціаліста (термін проведення: квітень);
 • 4 курс – педагогічна практика бакалаврів (тривалість – 6 тижнів, з січня по березень);
 • 5 курс – педагогічна (стажистська) (сп. «математика») та профорієнтаційна практика (сп. «трудове навчання») (тривалість 6 тижнів, термін проведення: листопад – грудень);
 • 6 курс – навчальна та науково-дослідна на кафедрах університету (тривалість 2 тижні, термін проведення: лютий) та педагогічна практика на кафедрах факультету (тривалість 2 тижні, термін проведення: лютий – березень).

Студенти вивчають курс ділової української мови та одну з трьох іноземних мов (англійську, німецьку чи французьку). Групи для вивчення іноземних мов включають 12-13 студентів.

За державним замовленням розподіляються більше 60% контингенту випускників природничо-технологічного факультету. Частина випускників (близько 10%) продовжують навчання в аспірантурі університету,  решта працевлаштовуються самостійно або по направленню.

Викладачі кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології у 1999-2002 роках брали активну участь в виконанні держбюджетної науково-дослідної теми за проектом «Теорія і практика формування здорового способу життя дітей в навчально-виховних закладах». Проект був відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та науково-методичного Центру превентивного виховання АПН України, а також на виставці «Освіта України-2002». Значний вклад у виконання проекту і держбюджетної теми здійснили професор кафедри Коцур Н.І. та доцент Гармаш Л.С.

Для встановлення сучасного стану фітозабруднення природної флори Середнього Придніпров’я, з’ясування закономірностей мікроеволюційних процесів модельних видів рослин та розробки рекомендацій щодо покращення екологічної ситуації в регіоні кафедра біології і методики навчання у співпраці з науковцями Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного виконувала дербюджетну тему «Фітозабруднення природної флори Середнього Придніпров’я  в умовах антропогенного пресу та оптимізація екологічної ситуації». Керівник роботи завідувач кафедрою, професор Джуран Василь Миколайович.

В різні часи кафедри факультету проводили Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, науково-практичні семінари.

За перспективність наукових розробок стали переможцями МІЖНАРОДНОГО фонду «ВІДРОДЖЕННЯ» і отримали гранти другого етапу конкурсу в рамках  Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» Фонду Джорджа Сороса (Нью-Йорк):

 • у напрямку фізіології людини і тварин завідувач кафедрою анатомії, фізіології та валеології Кебкало Тамара Григорівна − отримала 1 грант;
 • у напрямку зоології ґрунтових безхребетних доцент кафедри біології Шапран Юрій Петрович − отримав 1 грант;
 • у конкурсі по створенню підручників та навчальних посібників для середньої та вищої школи за розділом «Екологія» декан факультету Куйбіда Віктор Віталійович  − отримав 2 гранти.

За кращий навчально-методичний посібник «Фізична географія України, 8 клас», представлений в 2002 році на VII МІЖНАРОДНОМУ книжковому ярмарку «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» у м. Одеса завідувач кафедрою географії і методики викладання природничим дисциплінам професор Чернов Борис Олексійович став лауреатом номінації «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ»

У 2001 році Міністерством освіти і науки України проводився  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ конкурс на створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології. У номінації «Навчальна книга для загальноосвітньої школи» хрестоматії з екології для учнів старшої школи було присуджено 2-місце − автор декан факультету Куйбіда Віктор Віталійович.

Студенти факультету постійно беруть участь в олімпіадах з  та ї  математики, інформатики, програмування, географії біології,  конкурсах наукових робіт. Зокрема, чотири рази були переможцями Всеукраїнських студентських олімпіадах та чотири рази були переможцями наукових студентських робіт. З 2008 року студенти факультету приймають активну участь у написанні наукових статей у співавторстві з науковими керівниками. Бакалаври кожного року видають приблизно 20 статей, магістри – близько 40 статей.

У 2010 році на факультеті започатковано видання студентського вісника «Педагогічно-індустріальний вісник», в якому магістри писали наукові праці з тематики кафедри.

З 2008 року на факультеті почав друкуватися науковий журнал «Технологічна освіта: проблеми, досвід,  перспективи» Журнал включає в себе три тематичні блоки: 1. Трудове навчання, професійне навчання. 2. Технологія навчання природничо-математичних дисциплін. 3. Історія науки і техніки.

Викладачами факультету видано 75 книг, навчальних та методичних посібників, 9 монографій, а підручник професора Чернова Б.О. «Географія України» вийшов у світ п’ятьма мовами. В рамках наукового напрямку «Народні природничі науки» Куйбідою В.В. та співавторами видані навчальні посібники з «Народної зоології», «Народної ботаніки», «Народного землезнавства»− (серія із трьох книг), «Словник символів культури України».

У формі навчальних дисциплін вони впроваджені у навчально-виховний процес студентів. Слід відмітити високий рівень навчальних посібників, книг, монографій Шевчук Л.Д. «Прикладна інформатика», Довбні П.І.  «Елементи топології», «Педагогічна практика студентів» Джурана В.М «Анатомія рослин: лабораторні заняття» «Морфологія рослин: лабораторні заняття», Коцур Н.І. «Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку», Коцур Н.І. та Гармаш Л.С. «Психогігієна»,

Кафедри природничо-технологічного факультету набули сьогодні такого вигляду:

 1. Кафедра математики, інформатики і методики навчання (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Дмитрівна Шевчук).
 2. Кафедра технологічної освіти та професійної підготовки (завідувач– кандидат педагогічних наук, доцент Васенко Василь Васильович).
 3. Кафедра географії, екології і методики навчання (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Борис Олексійович Чернов).
 4. Кафедра біології та методики навчання (завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Василь Миколайович Джуран).
 5. Кафедра теорії та методики професійної підготовки (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Юрій Петрович Шапран).

З 1 вересня 2012 року природничо-технологічний факультет очолює доктор історичних наук, професор Олексій Миколайович Гончаренко.

1 вересня 2020 року шляхом реорганізації природничо-технологічного факультету було створено «Факультет технологічної і математичної освіти».

Кафедри факультету технологічної і математичної освіти набули сьогодні такого вигляду:

 • кафедра математики, інформатики і методики навчання (випускова) – завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Дмитрівна Шевчук;
 • кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки (випускова) – завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Василь Васильович Васенко;
 • кафедра теорії та методики професійної підготовки (випускова) – завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Михайлівна Новак.

Факультет готує фахівців за І (бакалаврським) та ІІ (магістерським) освітнім рівнем за такими спеціальностями:

 • 014 Середня освіта (Математика);
 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);
 • 015 Професійна освіта (Охорона праці).

Навчальний процес забезпечують 18 кафедр університету. У їх складі 80% викладачів з вченими ступенями та званнями.

Деканат працює в системі UA – БЮДЖЕТ.

На факультеті створені необхідні мультимедійні та інтерактивні аудиторії, кабінети та лабораторії, впроваджене сучасне інформаційне забезпечення навчального процесу.

Факультет технологічної і математичної освіти очолює доктор історичних наук, професор Олексій Миколайович Гончаренко

Перейти до вмісту