Наукова робота - Факультет технологічної і математичної освіти

Наукова робота

Науково-педагогічними працівниками факультету технологічної і математичної освіти є 60 осіб, з яких 8 докторів наук, 40 кандидатів наук, 12 старших викладачів.

Науково-дослідну роботу в межах факультету здійснюють 3 кафедри:

  • кафедра математики, інформатики і методики навчання;
  • кафедра теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки;
  • кафедра теорії та методики професійної підготовки.

Студенти факультету щорічно займають призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, є активними учасниками Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету. Регулярно приймають участь в організації та проведенні різних наукових заходів Товариства.

Протягом календарного 2019 року викладачі факультету брали  активну участь в міжнародних проектах, організації наукових конференцій та семінарів зокрема:

Міжнародний проект програми ЄС Erasmus + KA 2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»;

VIII Українсько-польський / Польсько-український форум «Освіта для миру»;

Членство у академічній групі проекту Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»;

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених»;

ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»;

VІІІ, ІX, X Міжнародна конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей та молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан проблеми та перспективи»

X, XІ, XІІ, XIII, XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна гуманітаристика»;

ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція молодих вчених «Новітні інформаційні технології в освіті і науці».

У лютому 2020 року викладачі взяли участь у Другому конгресі STEM-освіта на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З вересня 2020 року професорсько-викладацький склад факультету бере участь в оглядових онлайн-семінарах від компанії Clarivate про можливості платформи Web of Science Core Collection.

Науково-педагогічними працівниками факультету технологічної і математичної освіти забезпечується виконання трьох науково-дослідних ініціативних тем:

Використання хмаро-орієнтованих технологій навчання у підготовці майбутніх учителів з математики (державний реєстраційний номер  0118U003538); керівник – к. п. н., доц. Шевчук Л.Д.

Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтернаціоналізації вищої освіти України (державний реєстраційний номер  0120U105764); керівник – к. п. н., доц. Новак О.М.

Теорія і практика техніко-технологічного знання при підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та технології (державний реєстраційний номер  018U001449); керівник – к. п. н., доц. Васенко В.В.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в монографіях, навчальних посібниках, публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць категорії «Б», наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами.

Участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

та у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

4 квітня 2019 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана Хмельницького студент (н.п. «Математика») Володимир Сонько взяв участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» та зайняв І місце, під науковим керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики, інформатики і методики навчання Олени Вікторівни Олійник.

4 квітня 2019 року на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка студент (н.п. Трудове навчання та технології) Андрій Колядич брав участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» та був нагороджений дипломом ІІ ступеня, під керівництвом кандидата педагогічних наук, ст. викл. Наталії Іванівни Вересоцької.

30 травня 2019 року на базі Кременчуцького національного університету відбувся фінальний онлайн-захист робіт Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт де студент IV курсу (н.п. «Математика») Євген Дроздик  у секції «Професійна освіта»  зайняв І місце, під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, інформатики і методики навчання Петра Івановича Довбні.

3 квітня 2020 року на базі кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана Хмельницького відбувся Всеукраїнський конкурс наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» де студент VІ курсу (н.п. «Математика») Євген Дроздик зайняв ІІІ місце, під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, інформатики і методики навчання Петра Івановича Довбні.

28-29 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)» студентка (н.п. «Математика») Юлія Денисенко була нагороджена дипломом ІІ ступеня, під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, інформатики і методики навчання Лариси Дмитрівни Шевчук, та студентка University of West London факультету Criminology, Policing and Forensics with Foundation, Англія, Оксана Захарчук була нагороджена дипломом ІІІ ступеня, під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри математики, інформатики і методики навчання Бориса Вікторовича Шевчука.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту