Кафедра теорії та методики професійної підготовки - Факультет технологічної і математичної освіти

Кафедра теорії та методики професійної підготовки

Факультет технологічної і математичної освіти > Кафедри > Кафедра теорії та методики професійної підготовки
kafedra_ftmo3

Кафедра теорії та методики професійної підготовки має статус випускової кафедри (Наказ № 156 від 22.09.2015 р.).

Завідувачем кафедри теорії та методики професійної підготовки є кандидат педагогічних наук, доцент – Новак Ольга Михайлівна.

Метою кафедри є формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти, що детермінує професійну підготовку конкурентно-спроможних та мобільних на сучасному ринку праці бакалаврів з професійної освіти (охорона праці). Педагогів професійного навчання (охорона праці). Основним завданням кафедри є формування у майбутніх фахівців означеного профілю здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній галузі та професійної діяльності з охорони праці.

На кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем підготовки і практичної діяльності фахівців із охорони праці. Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола загально-кафедральної проблеми «Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах інтернаціоналізації вищої освіти України», результати якої викладено у наукових і навчально-методичних працях викладачів. На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук) й 015 – професійна освіта (здобуття наукового ступеня PHd доктора філософії).

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців шляхом розробки навчальних і робочих навчальних програм, електронних конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних і лабораторних занять, курсових та дипломних магістерських робіт, різних видів практик, самостійної та індивідуальної творчої роботи студентів, модульних і комплексних контрольних робіт тощо. Викладачі кафедри забезпечують викладання 33 дисциплін, які віддзеркалені у відповідних навчально-методичних комплексах (друковані й електронні варіанти), й постійно доповнюються та поновлюються.

Кафедра підтримує творчі та наукові зв’язки з закладами освіти України. У межах укладених договорів про співпрацю між «Університетом Григорія Сковороди в Переяславі» та закладами загальної середньої та передвищої освіти стейкхолдери долучаються до організації і реалізації освітнього процесу ЗВО. Вони забезпечують проходження здобувачами вищої освіти педагогічної практики, беруть участь у роботі настановчих і підсумкових педагогічних конференціях, надають пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Навчальний процес організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтацією на формування гармонійно освіченої особистості, здатної до постійного самооновлення наукових знань, професійної мобільності та ефективної адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін викладачі кафедри інтенсивно впроваджують сучасні інноваційні технології, нові технічні засоби навчання, елементи дистанційного навчання, що сприяє ефективному викладанню дисциплін спеціальності.

КЕРІВНИЦТВО

Новак О.М.

Новак Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки

Особистий профіль   »

ЗАСТУПНИКИ

Литвин А.Ф.

Литвин Андрій Федорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача з навчальної, наукової та міжнародної роботи

Особистий профіль   »

Бокшиц О.М.

Бокшиц Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Заступник завідувача з виробничої роботи

Особистий профіль   »

Каменська І.С.

Каменська Ірина Степанівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Особистий профіль   »

СКЛАД

Шапран Ю.П.

Шапран Юрій Петрович

кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Особистий профіль   »

Левченко І.М.

Левченко Іннна Миколаївна

доктор історичних наук, професор

Особистий профіль   »

Вайнтрауб М.А.

Вайнтрауб Марк Абрамович

доктор педагогічних наук, професор

Особистий профіль   »

Лаун С.Ю.

Лаун Сергій Юрійович

кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Особистий профіль   »

Шапран О.І.

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор

Особистий профіль »

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Ващенко А.П.

Ващенко Анна Петрівна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав, вул. Ноковиївське шосе, 2, поверх № 3, каб. 321.

+38 (04567) 5-45-42

 kaf.tmppop16@ukr.net

Facebook

Перейти до вмісту